Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato

Idea powołania do życia Festiwalu Sfogato zrodziła się już kilka lat temu z inspiracji muzyką i artystyczną osobowością Fryderyka Chopina, a do jej realizacji przyczyniło się ogłoszenie roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina z okazji 200-tnej rocznicy Jego Urodzin. To właśnie z Chopinowskiej Barkaroli op. 60, z jej fragmentu oznaczonego przez kompozytora określeniem dolce sfogato, Festiwal wziął swoją nazwę.

I Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato stanowił wydarzenie towarzyszące Konferencji Naukowej, organizowanej przez Zakład Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbywającej się pod honorowym patronatem: Minister Zdrowia Ewy Kopacz, Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. Michała Śliwy, JM Rektora Akademii Muzycznej Prof. Stanisława Krawczyńskiego i Przewodniczącej Komisji Nauk Psychologicznych PAN – Oddział w Krakowie Prof. Marii Kielar-Turskiej, której tematem była Muzyka a Zdrowie Człowieka w perspektywie Psychologicznej.

Dlatego też głównym celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego Sfogato jest próba ukazania w jaki sposób muzyka, szczególnie muzyka Fryderyka Chopina wpływa na człowieka i jego zdrowie. Szczególnie istotna wydaje się też jej inspirująca rola. Muzyka jest przecież nieodłącznym towarzyszem każdego człowieka. Słuchając jej, człowiek doznaje różnorakich przeżyć, muzyka rozwija i kształtuje jego osobowość.

Celem Festiwalu jest także próba ukazania różnorodnych funkcji muzyki poprzez organizację np. koncertu i konkursu dzwonków (na telefony komórkowe).

Oprócz koncertów festiwalowych w programie I Festiwalu znalazły się również wystawy malarstwa i fotografii, a także inne wydarzenia. W I Festiwalu wzięło udział ponad 20 artystów z 4 kontynentów m. in. z Polski, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Rosji, Finlandii, Brazylii, Malezji, Japonii, USA i Australii.
Serdecznie zapraszamy do Królewskiego Miasta Krakowa wszystkich, dla których muzyka jest źródłem inspiracji.