Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato

Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato jest jedynym w Krakowie cyklicznym wydarzeniem festiwalowym, dla którego muzyka i twórcza osobowość Fryderyka Chopina stanowi główną inspirację. Zawiera się ona w nazwie wydarzenia - „Sfogato” - włoskim słowie użytym po raz pierwszy przez Fryderyka Chopina jako termin muzyczny, dla opisania fragmentu Barkaroli Fis-dur op. 60. Jarosław Iwaszkiewicz zinterpretował fragment sfogato, dookreślony przez Chopina przymiotnikiem dolce, jako moment przynoszący katharsis, ekstazę i oczyszczenie. Nawiązał tym samym do funkcji, jaką sztuka, a także muzyka, pełniła w czasach starożytnych i pełni do dnia dzisiejszego. Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato, które powstało w 2010 roku z inicjatywy pianistki Marty Polańskiej – Kierownika Artystycznego festiwalu. Honorowy Patronat nad Festiwalem sprawuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
Celem Festiwalu jest ukazanie wieloaspektowej roli muzyki i sztuki w życiu człowieka. I Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato zdominowała tematyka Chopinowska, z okazji obchodów Roku Chopinowskiego 2010. II edycja poświęcona była m. in. Franciszkowi Lisztowi, przyjacielowi i pierwszemu biografowi Fryderyka Chopina. Program III Festiwal Sfogato, także inspirowany osobowością i twórczością Fryderyka Chopina, przebiegał w rytmie rocznic wybitnych kompozytorów i wirtuozów: Fritza Kreislera (w 50. rocznicę śmierci), Milija Bałakiriewa (w 175. rocznicę urodzin), Claude’a Debussy’ego (w 150. rocznicę urodzin), Aleksandra Skriabina (w 140. rocznicę urodzin), Johna Cage’a (w 100. rocznicę urodzin), Józefa Wieniawskiego (w 100. rocznicę śmierci), Stanisława Moniuszki (w 140. rocznicę śmierci) oraz Karola Szymanowskiego (w 130. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci). IV Festiwal inspirowany był twórczością Giuseppe Verdiego i Richarda Wagnera w kontekście muzyki Fryderyka Chopina, a podczas V edycji Festiwalu zabrzmiały pieśni Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna oraz ich transkrypcje autorstwa Franciszka Liszta. VI Festiwal zainaugurował Koncert Chopinowski Chopin Soirée: Hommage à Chopin, który był hołdem złożonym Fryderykowi Chopinowi w 205. rocznicę urodzin w przededniu XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W programie wieczoru znalazły się dzieła Fryderyka Chopina oraz utwory współczesne inspirowane jego twórczością. VII Festiwal odbywał się pod hasłem Liryka i wirtuozeria. Tradycją festiwalową jest, że Koncert Inauguracyjny odbywa się zawsze w ostatni czwartek września. Jest to nawiązanie do Wieczorów Czwartkowych organizowanych w Warszawie przez ojca Fryderyka Chopina, Mikołaja.
W programie Festiwalu co roku znajdują się także Warsztaty pianistyczne – współorganizowane przez MARTATELIER.pl - prowadzone przez wybitnych pedagogów z Rosji oraz Polski z udziałem Uczniów Szkół Muzycznych, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Sfogato na dzwonek i sygnał oraz Konferencja pod hasłem Psychologia: Muzyka – Sztuka – Media, z udziałem wybitnych Profesorów, której przewodniczy Prof. Helena Wrona-Polańska.

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
ul. Lea 173/12
30-133 Kraków